Corolla Series Catalog

Catalog/Editing

The Corolla, on roads in over 150 countries and regions around the world, has been completely redesigned.
We created catalogs for the Corolla (Sedan), the Corolla Touring (Wagon), and the Corolla Sport (Hatchback).
Through these catalogs, we sought to depict realistic scenarios and write in ways that potential customers can sympathize with while distinguishing between the different lifestyles associated with each of the three models. These catalogs illustrate the new Corolla Series alongside a variety of lifestyles.

Client

Toyota Motor Corporation

Art Director

Hiroyuki Kitamoto, Daisuke Iwamoto

Designer

Hirata Natsuki, Asai Karen, Ueno Akira, Katayama Shoko, Iizuka Hayato

Photographer

Yanagi Shinobu, Hosokawa Rui, Suketomo Yasuyuki, Katano Motoaki, Iwasaki Kei,Tanaka Ryo, Ono Shintaro*

Image Editor

Irie Yoshihiro, Fukaya Sei, Kato Shuichi, Takahashi Shuichi, Tanaka Hideo, Suzuki Hiroyuki, Aisaka Yoshitake, Fukihara Yoshiyuki

CG Designer

Tsutsumi Mariko, Terada Akihiro, Kawasaki Seiji, Okuyama Yoshifumi, Fujita Kenichi, Tai Kiichi, Hato Yujiro, Ogino Akifumi, Murata Eiji, Yamagami Makoto, Yamasaki Kosho, Kashizaki Iori

Producer

Matsumoto Atsushi, Kawahara Shogo

2019

*:Non-NDC staff

Share on

OTHER WORKS